Idrottsförening – Nästa steg för din träningsgrupp

En grupp vänner som regelbundet lirar paddel beslutar sig att styra ihop en liten turnering, de bokar lokal, pratar med bekanta och sätter upp ett spelschema. Turneringen blev lyckad, så nästa månad är det dags igen, men denna gång behöver de boka dubbelt så många banor för att det goda ryktet spridit sig. Söktrycket ökar och vännerna ställs inför ett dilemma- går det ens att styra upp en paddelturnering för 100 personer?

Just detta scenario kanske är lite överdrivet, men poängen är att det kan vara dags för gänget att bilda en idrottsförening, och det är inte så komplicerat som man kan tro!

Idrottsförening

Det finns många olika skäl till varför idrottsföreningar bildas. Förutom att gruppen officiellt blir en förening och får en seriösare ton, tillkommer vissa förmåner som kan vara gynnsamma för gruppen. Exempelvis finns det en möjlighet till bidrag, skatteavdrag och rabatter vid hyra av lokal.

Fördelarna kommer förstås med ett utökat ansvar för föreningens välmående och andra liknande områden. När grupper blir större krävs det mer tid och fler folk för att styra upp. Tonen måste bli seriös och regler och förhållningssätt sättas upp. Men allt det för att föreningen ska fungera.

Hur skapar jag en Idrottsförening?

Det finns vissa steg som måste tas för att föreningen ska kunna bildas.

För att komma igång är första steget att bjuda in vänner och bekanta som kan tänkas var intresserade i att vara medlemmar i föreningen. Ni ska gemensamt komma överens om en mötesplats och tid för att ha det första mötet tillsammans. Väl på mötet finns det vissa fastställda punkter som ni måste gå igenom, dessa är följande:

  • Fastställande av närvarolista/röstlängd (bilägges protokollet)
  • Val av mötesordförande
  • Val av protokollsekreterare
  • Val av två protokolljusterare och rösträknare
  • Fastställande av föredragningslista för mötet
  • Fråga om föreningen ska bildas
  • Fastställande av stadgar för föreningen
  • Fastställande av namn på föreningen
  • Beslut om medlemsavgiftens storlek
  • Val av interimsstyrelse (ordförande samt X antal ledamöter) för tiden fram till och med det första ordinarie årsmötet.

Om du var uppmärksam kanske du märkte att mötet kräver ett protokoll. Det betyder (tyvärr?) att en av er får bli ansvarig protokollsekreterare. Denne måste alltså skriva ner vad som sägs på mötet och vilka som närvarade, för att vara säker på att mötet har gått rätt till.

Efter mötet är föreningen bildad!

Det som nu behöver göras är att hitta en av Riksidrottsförbundets (RF) medlemsförbund som passar den förening ni nyss bildat. Du ansöker alltså inte direkt på RF utan hos ett specialidrottsförbund (SF). För att hitta det rätta specialidrottsförundet för er kan ni använda RF:s sökverktyg.

Det finns många olika typer av specialidrottsförbund, men du ansöker till alla på samma sätt. Till exempel om du ska skapa en student-idrottsförening ansöker du via RF:s sökverktyg, klickar i Sveriges Akademiska Idrottsförbund och sedan knappen “Ny Förening”. Efter det fyller du i alla uppgifter i formuläret och skickar iväg er ansökan.

Det finns vissa regler vad gäller föreningens namn och vissa andra områden som är bra att hålla koll på. På RF:s hemsida hittar du en genomgående lista på allt du behöver veta! Ta en stund och läs igenom så att ni kan va säkra på att ansökan beviljas!

Så om din träningsgrupp har växt sig större och är sugen på att starta en idrottsförening, samla ihop alla intresserade och boka in erat första möte! Om ni vill organisera er på ett bra sätt jobbar vi på TROOPR med att skapa en plattform som underlättar kommunikation och administration för träningsgrupper. Genom oss kan ni samla all kommunikation på ett och samma ställe och samtidigt nå ut till en större publik för att växa träningsgruppen ännu mer!

Share:

Facebook
LinkedIn
Download TROOPR in app store and start loggin your workouts.

Sociala medias

Popular posts

Subscribe to our newsletter

No spam, just good tips and tricks about workouts and health!

Related Posts

Top