TROOPR för idrottsutskott – Uppsalaekonomerna

Starten på TROOPR 2.0

TROOPR släpptes som Beta version i december 2021 och strax efter det var vi i teamet ute på universitet för att marknadsföra oss. Initialt marknadsförde vi TROOPR som plattformen för att träffa träningskompisar och efter ett tag uppdagade det sig att idrottsutskott var intresserad av vår plattform som ett verktyg för att kommunicera och administrera sina pass. Starten på TROOPR 2.0.

I samarbete med idrottsutskotten på universitet i Stockholm anordnade vi träningspass för studenter. Där inleddes relationen med idrottsutskott som sedan kom att bli uppdateringen av gruppfunktionerna i appen.

TROOPR för idrottsustkott växte fram i samarbete med idrottsustkotten och deras ledare.

Ett tydligt behov

Idrottsutkott eller idrottsföreningar på universitet varierar i storlek och har olika typer av behov. De flesta använder FB-grupper för att både kommunicera och administrera sina aktiviteter. Långa trådar i chattar, otydligt vilka som kommer på träningen och lång manuell påläggning kopplat till LOK-stöd gör det krångligt för studenter at driva idrottsföreningar som initiativ på universitet. Många utskotten använder idag FB-grupper och inte för att det är det bästa alternativet utan för att det är det enda alternativet. Steget till en egen hemsida är långt och täcker inte heller behovet av konstant kommunikation ledare och medlemmar sinsemellan.

TROOPR 2.0 – för idrottsutskott

“TROOPR 2.0” är inte bara en helhetsuppdatering av plattformen men öppnar också upp för fler gruppfunktioner där TROOPR för idrottsutkott blir en funktion som också kan användas av lag och träningsgrupper kan engagera sina medlemmar.

Funktioner:

  • Administrera och organisera
    Hantera deltagare, schemalägg pass, ta betalt av medlemmar och planera enklare.
  • Kommunicera
    Förbättra kommunikationsflödet i gruppen, skicka notiser och se till att alla får rätt information innan och efter passen.
  • Engagera och aktivera
    Öka engagemanget i gruppen genom att skapa utmaningar, leaderboards och lojalitetsprogram.
Uppsalaekonomernas IF – ordförande Aldo

“Vi valde att använda oss av TROOPR för att samla all kommunikation och admin på samma ställe. Nu kan vi enkelt se vilka som kommer på träningarna och kommunicera med medlemmar. LOK-stödet som är automatiserat sparar oss otroligt mycket med tid!”
– Aldo, ordförande Uppsalaekonomernas IF

TROOPR för idrottsutskott kommer under hösten 2022 handfull utvalda idrottsutskott i ett pilotprojektet som syftar till att vässa till funktionerna för idrottsutskott och skapa en ännu bättre plattform för studenterna.


Leave a Reply

Your email address will not be published.