Tillsammans för

Rörelserevolutionen

Idag är det nästan 70% av barn och ungdomar som inte rör på sig tillräckligt. Det tycker vi är på tok för många. Därför har vi teamat upp med förening och kommun för att skapa fler aktiviteter för barn och ungdomar. Vill du vara med? Anmäl ditt intresse!

Rörelserevolutionen - logga (1)

Projektet

Rörelserevolutionen syftar till att öka den fysiska aktiviteten hos icke föreningsaktiva barn och ungdomar mellan 7-12 år. Projektet bygger på en samverkan mellan kommun, idrottsförening och TROOPR. För att öka aktiviteten hos unga i kommunen, skapar föreningar inom olika sporter öppna och gratis “testa på”- aktiviteter för unga. För att nå de unga personerna så administreras anmälan via TROOPR-appen och marknadsförs via skolor och fritidsgårdar. Projektet pågår under utsatt projektperiod och syftar till att öka rörelse, föståelse för förening. Projektet syftar även till att föra samman unga personer och aktivera målgrupper i olika socioekonomiska områden.

"68% av barn och ungdomar rör på sig för lite, det är på tok för många!"

Varför?

Fysisk hälsa

Öka den fysiska aktiviteten hos barn/ungdomar, med stort fokus på de som idag icke är föreningsaktiva


Kommunikation

Enkel kommunikation

Erbjuda en enkel och tillgänglig informationsplattform för både målgruppen och föreningarna


Social aktivering

Öka mötet mellan barn och ungdomar, från alla delar av kommunen


Öka spontanidrott

Spontanidrotten är viktig för att inspirera och motivera fler barn och ungdomar till vardaglig aktivering och motion.


Fler föreningsaktiva

Bidra till föreningars verksamhet genom att aktivera icke föreningsaktiva, som kan bli framtida medlemmar


Psykisk hälsa

Genom att skapa aktiviteter som både aktiverar och skapar sociala ytor för barn och ungdomar vill vi stärka deras motivation, självförtoende och psykiska hälsa.

Anmäl ert intresse!

Projektet kommer drivas under våren 2023. Vill ni vara med? Fyll i formuläret så hör vi av oss till er!

Please enter your name!
Please provide a valid email address!
Please enter your message!
Top