Allmänna villkor SE

Allmänna villkor

Här kan du läsa mer om allmänna villkor när du använder någon av TROOPRs tjänster.

1. Godkännande av Användarvillkorsavtalet

Genom att skapa ett TROOPR-konto, oavsett om det är via en mobil enhet eller mobilapplikation (tillsammans kallade “Tjänsten”) godkänner du att du är bunden av (i) dessa användarvillkor, (ii) vår integritetspolicy, och (iii) andra villkor som du informeras om och du godkänner om du köper ytterligare funktioner, produkter eller tjänster vi erbjuder genom tjänsten (tillsammans kallade detta “Avtal” ). Om du inte godkänner och samtycker till att vara bunden av alla villkor i detta avtal ska du inte använda Tjänsten.

Vi kan emellanåt göra ändringar i detta avtal och tjänsten. Vi kan göra detta av olika skäl, bland annat för att spegla förändringar i eller krav från lagar på grund av nya funktioner eller förändrade affärspraxis. Den senaste versionen av detta avtal kommer att publiceras på tjänsten under Inställningar och även på https://troopr.app/. Du bör regelbundet läsa den senaste versionen. Den senaste versionen är den version som gäller. Om ändringarna inkluderar väsentliga förändringar av dina rättigheter eller skyldigheter, kommer vi att meddela dig om ändringarna minst 30 dagar i förväg (om tillämplig lag inte förhindrar att vi gör det) på rimligt sätt, vilket kan inkludera avisering via tjänsten eller via e-post. Om du fortsätter att använda tjänsten efter att ändringarna har trätt i kraft, godkänner du det reviderade avtalet.

2. Behörighet

Du måste vara minst 16 år för att skapa ett konto på TROOPR och använda tjänsten. Genom att skapa ett konto och använda tjänsten intygar du att:

du kan ingå ett bindande avtal med TROOPR,

du kommer att följa detta avtal och alla tillämpliga lokala, statliga, nationella och internationella lagar, regler och förordningar och

du aldrig har blivit dömd för ett grovt brott eller (eller brott av liknande svårighetsgrad), en sexualförbrytelse eller något brott som involverar våld, och att du inte är skyldig att registrera dig som sexualförbrytare i något statligt, federalt eller lokalt register.

3. Ditt konto

För att använda TROOPR kan du logga in med din Facebook-inloggning. Om du gör det, tillåter du oss att komma åt och använda viss Facebook-kontouppgifter, inklusive men inte begränsat till din offentliga Facebook-profil. För mer information om de uppgifter vi samlar in från dig och hur vi använder dem, se vår integritetspolicy.

Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter som du använder för att registrera dig på TROOPR och du är ensam ansvarig för alla aktiviteter som sker under inloggning med dessa uppgifter. Om du tror att någon har fått tillgång till ditt konto, kontakta oss på här eller på privacy@troopr.app omedelbart.

4. Ändra eller avsluta tjänsten

TROOPR strävar alltid efter att förbättra tjänsten och ge dig tillgång till ytterligare funktioner som du kan finna engagerande och användbara. Det betyder att vi kan lägga till nya produktfunktioner eller förbättringar då och då och ta bort vissa funktioner, och om dessa åtgärder inte påverkar dina rättigheter eller skyldigheter väsentligt, kanske vi inte meddelar dig innan vi tar dem. Vi kan till och med avbryta tjänsten helt, i vilket fall vi kommer att meddela dig i förväg om det inte föreligger omständigheter, som säkerhetsproblem, som hindrar oss från att göra det.

Du kan avsluta ditt konto när som helst, oavsett anledning, genom att kontakta oss här, men om du använder en tredjepartsbetalning måste du hantera appköp via ett sådant konto (t.ex. iTunes , Google Play) för att undvika ytterligare fakturering. TROOPR kan säga upp ditt konto när som helst utan föregående meddelande om de anser att du har brutit mot detta avtal. Vid sådan uppsägning har du inte rätt till återbetalning av köp.

När ditt konto har avslutats upphör detta avtal att gälla, med undantag för följande bestämmelser som fortfarande kommer att gälla mellan dig och TROOPR: avsnitt 4, avsnitt 5 och avsnitt 12 till 19.

5. Säkerhet; dina interaktioner med andra medlemmar

TROOPR uppmuntrar en respektfull medlemsupplevelse men kan inte ansvara för andra medlemmars uppförande på eller utanför tjänsten. Du samtycker till att vara försiktig i alla interaktioner med andra medlemmar, särskilt om du bestämmer dig för att kommunicera utanför tjänsten eller träffas personligen. Du samtycker till att inte tillhandahålla din finansiella information (till exempel dina kreditkorts- eller bankkontouppgifter) eller överföra eller på annat sätt skicka pengar till andra medlemmar. Du är ensam ansvarig för dina interaktioner med andra medlemmar. Du förstår att TROOPR inte gör en kriminell bakgrundskontroll av medlemmar eller andra efterforskningar gällande medlemmars bakgrund. TROOPR gör inga utfästelser och ger inga garantier gällande medlemmars uppförande.

6. Rättigheter TROOPR ger dig

TROOPR ger dig en personlig, internationell, royaltyfri, icke överlåtbar, icke-exklusiv, återkallningsbar och icke-licensierbar licens för att få tillgång till och använda tjänsten. Denna licens är endast avsedd att låta dig använda och uppleva tjänstens fördelar som avsedda av TROOPR och som är tillåtna enligt detta avtal. Därför accepterar du att inte:

använda Tjänsten eller något innehåll i Tjänsten för kommersiella ändamål utan vårt skriftliga medgivande.

kopiera, modifiera, överföra, skapa derivatverk från, använda eller på något sätt reproducera upphovsrättsskyddat material, bilder, varumärken, servicemärken eller annan immateriell egendom, innehåll eller upphovsrättsskyddad information tillgänglig via Tjänsten utan TROOPRs föregående skriftliga medgivande.

uttrycka eller antyda att alla uttalanden du gör stöds av TROOPR

använda någon robot, bot, spindel, sökrobot, scraper, webbplatssöknings-/hämtningsapplikation, proxy eller annan manuell eller automatisk enhet, metod eller process för att komma åt, hämta, indexera, utvinna data, eller på något sätt reproducera eller kringgå navigeringens struktur eller presentation av tjänsten eller dess innehåll.

använda tjänsten på något sätt som kan störa eller negativt påverka tjänsten eller de servrar eller nätverk som är anslutna till tjänsten.

ladda upp virus eller annan skadlig kod eller på annat sätt äventyra tjänstens säkerhet.

skapa rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget till all information som överförs till eller genom tjänsten.

“spegla” någon del av Tjänsten utan TROOPRs föregående skriftliga meddelande.

använd metataggar eller kod eller andra enheter som innehåller någon hänvisning till TROOPR eller Tjänsten (eller något varumärke, handelsnamn, servicemärke, logotyp eller slogan från TROOPR) för att dirigera någon person till någon annan webbplats för något syfte.

modifiera, anpassa, underlicensiera, översätta, sälja, återskapa delar av, dechiffrera, dekompilera eller på annat sätt demontera någon del av tjänsten eller få andra att göra det.

använda eller utveckla tredjepartsapplikationer som interagerar med tjänsten eller andra medlemmars innehåll eller information utan vårt skriftliga medgivande.

använda, komma åt eller publicera programmeringsgränssnittet för TROOPR-applikationen utan vårt skriftliga medgivande.

undersöka, söka igenom eller testa sårbarheten av vår tjänst eller något system eller nätverk.

uppmuntra eller marknadsföra aktiviteter som bryter mot detta avtal.

Företaget kan undersöka och vidta tillgängliga rättsliga åtgärder som svar på olaglig och/eller obehörig användning av tjänsten, inklusive avslutande av ditt konto.

All programvara som vi tillhandahåller dig kan automatiskt ladda ner och installera uppgraderingar, uppdateringar eller andra nya funktioner. Du kanske kan justera dessa automatiska nedladdningar genom enhetens inställningar.

7. Rättigheter du ger TROOPR

Genom att skapa ett konto beviljar du TROOPR en internationell, överförbar, underlicensierbar, royaltyfri, rättighet och licens att vara värd, lagra, använda, kopiera, visa, reproducera, anpassa, redigera, publicera, ändra och distribuera information du godkänt att Facebook delar med oss, såväl som all information du publicerar, laddar upp, visar eller på annat sätt gör tillgänglig (gemensamt “lägger upp” ) på tjänsten eller överför till andra medlemmar (gemensamt “innehåll”). TROOPRs licens för ditt innehåll är icke-exklusiv, med undantag för att TROOPRs licens är exklusiv med avseende på derivatverk som skapats genom användning av tjänsten. Till exempel har TROOPR en exklusiv licens för skärmdumpar av tjänsten som innehåller ditt innehåll. Dessutom, för att TROOPR ska kunna förhindra användning av ditt innehåll utanför tjänsten, tillåter du TROOPR att agera för dina räkning med avseende på kränkande användningar av ditt innehåll som tas från tjänsten av andra medlemmar eller tredje parter. Vår licens till ditt innehåll gäller i enlighet med dina rättigheter enligt tillämplig lag (till exempel lagar om skydd av personuppgifter i den utsträckning innehållet innehåller personlig information enligt definitionen i dessa lagar) och är för det begränsade syftet att driva, utveckla, tillhandahålla och förbättra tjänsten och undersöka och utveckla nya tjänster. Du samtycker till att allt Innehåll du lägger upp, eller godkänner att vi lägger upp, på Tjänsten kan ses av andra medlemmar och kan ses av alla personer som besöker eller deltar i Tjänsten (t.ex. personer som kan få delat Innehåll från andra TROOPR-medlemmar) .

Du samtycker till att all information som du skickar in vid skapandet av ditt konto, inklusive information som skickas från ditt Facebook-konto, är korrekt och sanningsenlig och att du har rätt att publicera innehållet i tjänsten och bevilja licensen till TROOPR ovan.

Du förstår och samtycker till att vi kan övervaka eller granska allt innehåll som du publicerar som en del av en tjänst. Vi kan radera allt innehåll, helt eller delvis, som enligt vår mening bryter mot detta avtal eller kan skada tjänstens rykte.

När du kommunicerar med våra kundtjänstsrepresentanter samtycker du till att vara respektfull och vänlig. Om vi vid något tillfälle anser att ditt beteende gentemot någon av våra kundtjänstrepresentanter eller andra anställda är hotfullt eller stötande, förbehåller vi oss rätten att omedelbart avsluta ditt konto.

I enlighet med att TROOPR tillåter dig att använda tjänsten, samtycker du till att vi kan placera reklam på tjänsten. Genom att skicka förslag eller feedback till TROOPR angående vår tjänst, godkänner du att TROOPR får använda och dela sådan feedback oavsett syfte utan att kompensera dig.

Vi informerar dig om att TROOPR kan komma åt, lagra och avslöja din kontoinformation och innehåll om det krävs enligt lag, genom att utföra sitt avtal med dig eller i god tro att sådan åtkomst, lagring eller avslöjande uppfyller ett legitimt intresse, inklusive att: (i) följa den rättsliga processen; (ii) verkställa avtalet; (iii) svara på påståenden om att något innehåll kränker tredje parts rättigheter; (iv) svara på dina önskemål om kundservice; eller (v) skydda företagets eller någon annan persons rättigheter, egendom eller personlig säkerhet.

8. Communityregler

Genom att använda Tjänsten samtycker du till att du inte kommer att:

använda Tjänsten för något syfte som är olagligt eller förbjudet enligt detta avtal.

använda Tjänsten i syfte att skada eller störa.

använda Tjänsten för att skada TROOPR.

skicka skräppost, begära pengar från eller lura andra medlemmar.

utge dig för att vara någon person eller enhet eller lägga upp bilder på en annan person utan hans eller hennes tillstånd.

mobba, “stalka”, hota, överfalla, trakassera, misshandla eller förtala någon.

publicera innehåll som bryter mot eller kränker någons rättigheter, inklusive rättigheter till publicitet, dataskydd, upphovsrätt, varumärke eller annan immateriell egendom eller avtalsrätt.

publicera något innehåll som är hatfullt, hotande, sexuellt explicit eller pornografiskt.

publicera något innehåll som uppmanar till våld; eller innehåller nakenhet eller grafiskt eller otillbörligt våld.

publicera innehåll som främjar rasism, trångsynthet, hat eller uppmanar till att fysisk skada någon grupp eller individ.

begära lösenord i något syfte eller personlig identifierande information för kommersiella eller olagliga ändamål från andra medlemmar eller sprida en annans personliga information utan hans eller hennes tillstånd.

använda ett annan medlems konto, dela ett konto med en annan medlem eller ha fler än ett konto.

skapa ett nytt konto om vi redan har avslutat ditt konto, såvida du inte har vår tillåtelse.

TROOPR förbehåller sig rätten att undersöka och/eller avsluta ditt konto utan återbetalning av inköp om du har brutit mot detta avtal, missbrukat tjänsten eller uppträtt på ett sätt som TROOPR anser vara olämpligt eller olagligt, inklusive handlingar eller kommunikationer som görs via eller utanför tjänsten.

9. Andra medlemmars innehåll

Även om TROOPR förbehåller sig rätten att granska och ta bort innehåll som bryter mot detta avtal, har den medlem som publicerat innehållet ensamt ansvar för det, och TROOPR kan inte garantera att allt innehåll kommer att följa detta avtal. Om du ser innehåll på tjänsten som bryter mot detta avtal, rapportera det genom supportfunktionen i appen eller här.

10. Inköp

Allmänt. Ibland kan TROOPR erbjuda produkter och tjänster för köp (“köp i appen”) via iTunes, Google Play, TROOPR-direktfakturering eller andra betalningsplattformar som är godkända av TROOPR. Om du väljer att göra ett köp i appen kommer du att uppmanas att bekräfta ditt köp med den tillämpliga betalningsleverantören och din betalningsmetod (vare sig det är ditt kort eller ett tredjepartskonto som Google Play eller iTunes) (din “betalningsmetod”) debiteras för köp i appen till de priser som visas för dig för den eller de tjänster du har valt samt eventuella försäljnings- eller liknande skatter som kan tas ut på dina betalningar, och du godkänner att TROOPR eller tredjepartskontot, i förekommande fall, får debitera dig. Om du köper en automatisk återkommande periodisk prenumeration via ett köp i appen kommer din betalningsmetod att debiteras för prenumerationen tills du avbryter. Efter din första prenumerationsperiod och igen efter en efterföljande prenumerationsperiod fortsätter din prenumeration automatiskt under ytterligare en motsvarande period, till det pris som du accepterade när du inledde prenumerationen.

Automatisk förnyelse; Automatisk kortbetalning

Prenumerationer förnyas automatiskt tills du säger upp eller avbryter prenumerationen. När du köper en prenumeration kommer din betalningsmetod att fortsätta att faktureras månadsvis i förväg inom 24 timmar efter dagen för det första köpet till det pris du gick med på när du inledde prenumerationen. Din kortbetalningsinformation kommer att lagras och sedan användas för de automatiska kortbetalningarna i enlighet med avtalet.

Invändningar mot en betalning som redan gjorts bör riktas till support här, eller genom chatt i appenom du faktureras direkt av TROOPR eller det berörda tredjepartskontot som t.ex. iTunes. Du kan också göra invändningar genom att kontakta din bank eller betalningsleverantör, som kan ge ytterligare information om dina rättigheter samt tillämpliga tidsgränser.

Du kan när som helst återta ditt samtycke till automatiska kortbetalningar genom att gå till Inställningar på TROOPR eller det berörda tredjepartskontot, men tänk på att du fortfarande är skyldig att betala utestående belopp.

Om du vill ändra eller avsluta din prenumeration måste du logga in på ditt tredjepartskonto (eller gå till Inställningar på TROOPR) och följa instruktionerna för att säga upp eller avbryta din prenumeration, även om du annars har tagit bort ditt konto hos oss eller om du har tagit bort TROOPR-applikationen från din enhet. Att ta bort ditt konto på TROOPR eller ta bort TROOPR-applikationen från din enhet avslutas eller avbryts inte din prenumeration. TROOPR behåller alla pengar som debiteras din betalningsmetod tills du säger upp eller avbryter din prenumeration på TROOPR eller tredjepartskontot. Om du säger upp eller avbryter din prenumeration kan du använda din prenumeration till slutet av din aktuella prenumerationsperiod, och din prenumeration förnyas inte efter att löptiden är slut.

Ytterligare villkor som gäller om du betalar TROOPR direkt med din betalningsmetod. Om du betalar TROOPR direkt kan TROOPR korrigera eventuella faktureringsfel eller misstag som de gör även om de redan har begärt eller fått betalning. Om du initierar ett återkrav eller på annat sätt annullerar en betalning som gjorts med din betalningsmetod, kan TROOPR avsluta ditt konto omedelbart efter eget gottfinnande.

Du kan redigera din betalningsmetod genom att besöka TROOPR och gå till Inställningar. Om en betalning inte kan genomföras på grund av att kortets giltighetstid har gått ut, otillräckliga medel eller av annan anledning, och du inte redigerar din betalningsinformation, säger upp eller avbryter din prenumeration, förblir du ansvarig för eventuella obetalda belopp och tillåter oss att fortsätta fakturera betalningsmetoden, när den uppdateras. Detta kan resultera i en ändring av dina faktureringsdatum för betalningen. Dessutom tillåter du oss att få uppdaterade eller ersättande utgångsdatum och kortnummer för ditt kredit- eller betalkort som tillhandahålls av din kredit- eller betalkortsutgivare. Betalningsvillkoren baseras på din betalningsmetod och kan regleras av avtal mellan dig och finansinstitutet, kreditkortsutgivare eller annan leverantör av vald betalningsmetod.

Virtuella artiklar. Ibland kan du köpa en begränsad, personlig, icke-överförbar, icke-överlåtbar, återkallningsbar licens för att använda “virtuella artiklar” , vilket skulle kunna inkludera virtuella artiklar eller virtuella “mynt” eller andra enheter som kan bytas mot virtuella produkter inom tjänsten (tillsammans kallade “virtuella artiklar” ). Eventuella saldon för en virtuell artikel utgör inte ett verkligt saldo och avser inte något lagrat värde utan utgör ett mått på omfattningen av din licens. Virtuella artiklar medför inga avgifter om de inte används, men licensen som ges till dig i virtuella artiklar kommer att upphöra i enlighet med villkoren i detta avtal, när TROOPR upphör att tillhandahålla tjänsten eller ditt konto på annat sätt stängs eller avslutas. TROOPR förbehåller sig rätten att, efter eget gottfinnande, ta ut avgifter för rätten att få tillgång till eller använda virtuella artiklar och/eller kan distribuera virtuella artiklar med eller utan kostnad. TROOPR kan när som helst hantera, reglera, kontrollera, modifiera eller eliminera virtuella artiklar. TROOPR har inget ansvar gentemot dig eller någon tredje part i händelse av att TROOPR utövar sådana rättigheter. Virtuella artiklar får endast lösas in via tjänsten. Alla köp och inlösen av virtuella artiklar som görs via tjänsten är definitiva och kan inte återbetalas. Tillhandahållandet av virtuella artiklar för användning tillsammans med tjänsten är en tjänst som påbörjas omedelbart efter det att du har köpt sådana virtuella artiklar. Du accepterar att TROOPR inte kan krävas på en återbetalning i fråga om virtuella artiklar av någon anledning och att du inte kommer från pengar eller annan ersättning för oanvända virtuella artiklar när ett konto avslutas, oavsett om avslutandet är frivilligt eller ofrivilligt.

Återbetalningar. I allmänhet återbetalas inga avgifter för köp och det görs inga återbetalningar eller krediteringar för delvis använda perioder. Vi kan göra ett undantag om en återbetalning för ett prenumerationserbjudande begärs inom fjorton dagar efter transaktionsdagen, eller om lagarna i din jurisdiktion föreskriver återbetalning.

För prenumeranter bosatta i EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet har du, i enlighet med lokal lagstiftning, rätt till full återbetalning utan att uppge ett skäl i 14 dagar efter påbörjad prenumeration. Observera att 14-dagarsperioden börjar så fort prenumerationen börjar gälla.

För att begära en återbetalning:
Om du gjorde ett köp med ditt Apple-ID hanteras återbetalningar av Apple, inte av TROOPR. För att begära en återbetalning, gå till iTunes, klicka på ditt Apple-ID, välj “Köphistorik”, hitta transaktionen och tryck på “Rapportera problem”. Du kan också skicka in en begäran till https://getsupport.apple.com.

Om du gjorde ett köp med hjälp av ditt Google Play Store-konto eller direkt via TROOPR: Kontakta oss genom supportfunktionen eller här med ordernumret för Google Play Store (du hittar ordernumret i orderbekräftelsen eller genom att logga in på Google Wallet) eller TROOPR (du hittar detta i din e-postbekräftelse). Om du kontaktar oss direkt genom mail eller chatt, bifoga även din mailadress och telefonnummer.

Om du använder din rätt att avbeställa tjänsten (med undantag för köp som gjorts via ditt Apple-ID, som Apple kontrollerar), kommer vi att återbetala (eller be Google återbetala) alla betalningar som mottagits från dig, utan onödiga dröjsmål och i vilket fall som helst inom 14 dagar från det datum då vi fick meddelande om ditt beslut att säga upp avtalet. Vi kommer att göra sådana återbetalningar med samma betalningsmedel som du använde i den första transaktionen. Oavsett kommer inga avgifter att debiteras dig som ett resultat av återbetalningen.

Om du gjorde ett köp via en betalningsplattform som inte listas ovan behöver du begära en återbetalning direkt från tredjepartsleverantören som du gjorde ditt köp från.

Du kan inte avbryta en beställning för leverans av digitalt innehåll som inte levereras på ett fysiskt medium om orderbehandling har påbörjats med ditt uttryckliga förhandsgodkännande och bekräftelse av att du därmed kommer att förlora din annulleringsrätt. Detta gäller t.ex. för köp av Virtuella artiklar. Köp av virtuella artiklar är definitiva och återbetalas inte.

Prissättning. TROOPR driver ett globalt företag och vår prissättning varierar beroende på en rad faktorer. Vi erbjuder ofta kampanjer som kan variera beroende på region, prenumerationens längd, paketstorlek med mera. Vi testar även regelbundet nya funktioner och betalningsalternativ.

11. Meddelanden och förfaranden för att inkomma med klagomål mot brott mot upphovsrätten

Om du tror att ditt arbete har kopierats och publicerats på Tjänsten på ett sätt som bryter mot upphovsrätten, tillhandahåll följande information till vår integritetsansvarige:

en elektronisk eller fysisk signatur av den person som är auktoriserad att agera på uppdrag av ägaren av upphovsrättsintresset;

en beskrivning av det upphovsrättsskyddade verket som du hävdar har åsidosatts;

en beskrivning av var materialet som du hävdar kränker dessa rättigheter finns på Tjänsten (en sådan beskrivning måste anses vara rimligen tillräcklig för att vi ska kunna hitta det påstådda materialet);

din kontaktinformation, inklusive adress, telefonnummer och e-postadress;

ett skriftligt uttalande från dig om att du agerar i god tro om att den omtvistade användningen inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen; och

ett uttalande från dig, på heder och samvete om att ovanstående information i ditt meddelande är korrekt och att du är upphovsrättsägare eller behörig att agera för upphovsrättsägarens räkning.

Meddelande om påståenden om intrång i upphovsrätten ska lämnas till företagets integritetsansvarige via e-post till complaints@troopr.app eller genom vår kundtjänst här.

TROOPR avslutar upprepade överträdares konton.

12. Ansvarsfriskrivningar

Troopr tillhandahåller tjänsten ”som den är” och i den utsträckning som tillåts av tillämpliga lagar och ger inga garantier av något slag, varken uttryckliga, implicerade, lagstiftade eller annan garanti vad gäller tjänsten (inklusive allt innehåll i denna), inklusive utan begränsning implicerade garantier om tillfredsställande kvalitet, säljbarhet eller lämplighet för ett särskilt syfte eller icke-intrång. TROOPR representerar inte och garanterar inte att i) tjänsten kommer att vara fri från avbrott, säker eller felfri, ii) eventuella defekter eller fel i tjänsten kommer åtgärdas eller iii) att eventuellt innehåll eller information du erhåller via tjänsten kommer att vara korrekt. TROOPR åtar sig inget ansvar för eventuellt innehåll du eller någon annan medlem eller tredje part lägger upp, skickar eller får via tjänsten. Eventuellt material som hämtas eller på annat sätt fås via tjänsten används på egen risk.

13. Tredjepartstjänster

Tjänsten kan innehålla annonser och kampanjer som erbjuds av tredje part och länkar till andra webbplatser eller resurser. TROOPR ansvarar inte för tillgängligheten (eller bristen på tillgänglighet) av sådana externa webbplatser eller resurser. Om du väljer att interagera med tredjepart via innehåll som görs tillgängligt via vår tjänst, kommer sådana parters villkor att styra deras relation med dig. TROOPR kan inte hållas ansvariga för sådana tredje parts villkor eller handlingar.

14. Ansvarsbegränsning

I den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lagstiftning kommer TROOPR, dess relaterade bolag, medarbetare, licensgivare eller serviceleverantörer inte hållas ansvariga för några indirekta skador, följdskador, ofrivilliga skador eller straffrättsliga skador, inklusive men utan begränsning, vinstförlust, oavsett om detta sker direkt eller indirekt, förlust av data, användning eller goodwill eller några andra icke konkreta förluster, som kan uppstå på grund av: (i) åtkomst till eller användning av eller icke tillgänglighet för tjänsten, (ii) andra medlemmars eller tredje parts uppförande eller innehåll på tjänsten, eller som du får åtkomst till via tjänsten eller (iii) icke auktoriserad åtkomst till, användning eller ändring av innehåll, även om TROOPR har fått information om att sådan skada kan uppkomma. Under inga omständigheter kommer TROOPRs aggregerade ansvar gentemot dig, för alla klagomål relaterade till tjänsten, att överstiga det belopp som du betalat, om något, till TROOPR för tjänsten, upp till max 1000 SEK så länge du har ett konto. I vissa jurisdiktioner tillåts inte uteslutning eller begränsning av vissa skador, därför kan vissa eller alla dessa uteslutningar eller begränsningar i som anges i detta kanske inte gälla dig.

15. Tillämplig lag och tvistelösning

Dessa allmänna villkor, och allt annat som är att hänföra till våra tjänster för er regleras av och tolkas i enlighet med svensk materiell rätt utan tillämpning av regler eller principer om lagval.

Eventuella tvister med anledning av dessa allmänna villkor, uppdragsbekräftelsen, vårt uppdrag eller vår rådgivning, ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handels kammares Skiljedomsinstitut (”SCC”). SCCs regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Platsen för skiljeförfarandet ska vara den ort där er klientansvariga delägare huvudsakligen är verksam. Det språk som ska användas är svenska, om vi inte enas om att istället använda engelska.

Skiljeförfarande som påkallats med hänvisning till punkt samt information som framkommer under sådant förfarande, liksom beslut eller skiljedom som meddelas med anledning av förfarandet, omfattas av sekretess och får inte i frånvaron av motpartens uttryckliga medgivande föras vidare till tredje man. En part ska emellertid inte vara förhindrad att röja sådan sekretessbelagd information för att bevara sin rätt i förhållande till den andre parten eller om sådan skyldighet föreligger enligt tvingande lag eller liknande.

Oavsett vad som sägs har TROOPR alltid rätt att väcka talan angående förfallna fordringar i anledning av uppdraget eller i övrigt i domstolar eller myndigheter (exempelvis Kronofogdemyndigheten) som har jurisdiktion (domsrätt) över er eller någon av era tillgångar.

16. Ersättning från dig

Du accepterar, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att ersätta, försvara och hålla TROOPR, våra dotterbolag och dotterbolagens våra respektive chefer, styrelseledamöter, ombud och anställda fria från alla eventuella klagomål, krav, fordringar, skadeståndsanspråk, förluster, kostnader, skulder och utgifter, inklusive advokatavgifter som uppstår till följd av eller relateras på något sätt till din tillgång till eller användning av tjänsten, ditt innehåll eller ditt brott mot detta avtal.

17. Övrigt.

Detta avtal, tillsammans med integritetspolicyn och andra villkor som du informeras om och godkänner om du köper ytterligare funktioner, produkter eller tjänster som vi erbjuder på tjänsten, utgör hela avtalet mellan dig och TROOPR angående användningen av tjänsten. Om någon bestämmelse i detta avtal blir ogiltig, ska återstoden av detta avtal fortsätta med full kraft och verkan. Företagets underlåtenhet att utöva eller verkställa någon rätt eller bestämmelse i detta avtal innebär inte att Företaget avstår från denna rättighet eller bestämmelse. Du samtycker till att ditt TROOPR-konto inte kan överlåtas och att alla dina rättigheter till ditt konto och dess innehåll upphör vid din död. Inget agenturavtal, partnerskap, joint venture, förvaltaravtal eller annan speciell relation eller anställning skapas som ett resultat av detta avtal och du får inte göra några framställningar på uppdrag av eller förbinda TROOPR på något sätt.

Senast reviderad den 16 april 2021

Dessa användarvillkor gäller mellan dig och TROOPR AB, med org.nr 559284-1117 och postadress Vadarvägen 20, 731 42 Köping (i denna villkor ”vi”, ”oss”, ”företaget” eller ”TROOPR”).